top of page

בשיאם של החגים – שיא בניקיון החופים

ממדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה למחצית השנייה של חודש ספטמבר עולה, כי 93.9% מהחופים הפתוחים שנמדדו דורגו כ"נקיים" עד "נקיים מאוד" - המדידה הנקייה ביותר מאז יוני 2012

תמונה צולמה על ידי: גידי בטלהיים


סגן מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה, פרד ארזואן: "השינוי החיובי ברמת הניקיון בחופים הפך למגמה יציבה, גם במהלך השנה וגם בהסתכלות ברמה הרב שנתית. תכנית "חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה פועלת באופן מקיף לשמירה על הניקיון של הים והחופים, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות גם בתגבור הניקיון ואכיפת ניקיון בחופים הפתוחים ובשיתוף פעולה עם עמותות סביבתיות יחד עם הציבור הרחב. אני קורא לכלל משתמשי החוף להגיע ללא כלים מפלסטיק לשימוש חד פעמי, לאסוף אחריכם את הפסולת ולהשאיר את החוף נקי. חג שמח!"נתוני מדד "חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה למחצית השנייה של חודש ספטמבר מראים, כי 93.9% מהחופים הפתוחים (הלא מוכרזים) שנמדדו דורגו כנקיים עד נקיים מאוד. במדד הקודם עמד אחוז החופים הנקיים על 90.9%.

הרשויות החופיות הנקיות ביותר במדד זה (בעלות ציון "נקי מאוד") הן: מטה אשר, עכו, טירת כרמל, עמק חפר, נתניה, הרצליה, חוף השרון, בת ים, תל אביב-יפו, גן רווה, אשדוד, אשקלון ורשות הטבע והגנים. במדד זה לא דורגה אף רשות חופית בציון "מלוכלך".

במסגרת תוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה, היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית יוזמת סיוע לרשויות החופיות בביצוע פעולות אכיפה בחופי הים בחודשי הקיץ. הסיוע ניתן באמצעות תגבור כוח הפיקוח על ידי שוטרי משטרת ישראל, אשר מלווים את הפקחים מטעם הרשות החופית בפעולות הפיקוח ואכיפה, במטרה ליצור הרתעה מול עברייני פסולת בחופי הים ולצמצם את הנזק לסביבה החופית והימית.

18 הרשויות שזוכות בעונת הרחצה הנוכחית לתגבור של יותר מ-7,000 שעות שיטור הן: נתניה, הרצליה, מועצה אזורית חוף הכרמל, מועצה אזורית עמק חפר, אשקלון, מועצה אזורית מטה אשר, קריית ים, איגוד ערים כינרת, אשדוד, נהריה, טירת כרמל, עיריית עכו, חיפה, תל-אביב יפו, מועצה אזורית חוף השרון, בת ים, חדרה ואילת.

היקף מימון הפרויקט הוכפל כבר בשנה שעברה למיליון שקל כחלק מתוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה. במסגרת פעילות האכיפה, המלכלכים בחוף עלולים להיקנס בסכום של עד 750 שקלים בגין השלכת פסולת בשל הרגישות הגבוהה של החופים.

צולם על ידי: יעל שי

עד כה במסגרת תוכנית תגבור האכיפה (בתאריכים 25 ביוני עד 6 באוקטובר) דווח על 338 פעולות בתחומן של הרשויות החופיות (וביניהן איגוד ערים כנרת). במהלך פעולות אלו חולקו כ-7,196 קנסות, ומתוכם כ-1,143 קנסות על עבירות ניקיון.

כל התמונות והמידע נלקחו מהמשרד להגנת הסביבה.


48 views0 comments
bottom of page