• Alon Kedem

פרויקט הזנת חול לחופי הקריות הושלם בהצלחה

Updated: Sep 27, 2020

פרויקט הזנת חול לחופי הקריות הושלם בהנחיית המשרד להגנת הסביבה. חברת נמלי ישראל הזרימה כמתוכנן 35 אלף מ"ק( קובייה של מטר על מטר על מטר) של חול ים נקי לחופי קריית חיים, לרווחת הציבור.
פרויקט הזנת החול לאורך קו החוף בקריית חיים, שהתבצע על-ידי חברת נמלי ישראל לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה, הסתיים בימים האחרונים. הפרויקט החל בתחילת מארס, והסתיים בתוך חודשיים – לפי לוחות הזמנים שנקבעו מראש, ועל אף המגבלות שהוטלו על המשק בשל התפשטות נגיף קורונה.הזנת חול בחופי הים היא פעולה מלאכותית של הוספת חול לקטעי חוף באמצעים טכנולוגיים שונים. הזנת חול משמשת לשיקום חופים חוליים שנסחפו ונהרסו. הרחבת חופים חוליים לצורכי פיתוח ולשימוש ציבורי ותיירותי, לשחזור או יצירת רצועות חוף חוליות לרגלי מצוקים כשיטה להגנת בסיסם, וכן במטרה לשמר אתרי עתיקות ימיים או ספינות עתיקות טבועות על ידי כיסויים בחול


המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפעול לשיקום ולהזנת חופי הקריות בחול, לרווחת הציבור.52 views0 comments