top of page
  • Alon Kedem

מיכל טרבולוס - מצילים את הרי ירושלים

מאות מיני צמחים, חיות בר, אתרי מורשת, והמעיינות והיערות היפים ביותר במדינה. יותר מ-8 תוכניות בניה מאיימות להרוס את השטחים הפתוחים ולהשמיד את הטבע והמעיינות של הרי ירושלים לטובת אספלט ובטון. פרויקט "מיכל טרבולוס - מצילים את הרי ירושלים" לא יתן לזה לקרות!לפני שלוש שנים הקמנו את ׳מצילים את הרי ירושלים׳, תנועה של אזרחים מכל גווני החברה הישראלית; סטודנטיות, תיכוניסטים, פנסיונרים והורים. דתיים וחילוניים, ימנים ושמאלנים, אוהבי טבע וירושלים. מה שמאחד בנינו הוא האהבה להרי ירושלים - והנחישות לשמור עליהם. מאז שהקמנו את התנועה, אנחנו נלחמים נגד התכניות בכל דרך אפשרית:


> > הקמנו את השדולה ל"שמירה על הרי ירושלים ומעינותיה" בתמיכת עשרות חברי כנסת וחברי מועצת העיר.


> > הפעלנו צוות משפטי שפועל נגד תוכניות הבניה בועדות התכנון ובבתי המשפט.


> > רתמנו את המשרד להגנת הסביבה וכל בעלי העניין לצוות עבודה ייחודי שכל תפקידו לקדם תכניות שימור באזור.


> > הרמנו הפגנות עם מאות משתתפים, הבאנו את המאבק לתקשורת, והעלאנו את הנושא לסדר היום הציבורי בישראל.בו זמנית, אנחנו גם פועלים לקידום תכנון והכרזה של ״גן לאומי הרי ירושלים ומעיינותיה״. בשביל להבטיח שהשטח יישמר גם עבור הדורות הבאים- המדינה חייבת להכיר בו כנכס לאומי! פתרון שיאפשר את שימור השטח, ויקבע גבולות ברורים לפיתוח עירוני. רק כך נשמור על אוויר הרים צלול כיין, ושגם הילדים שלנו יזכו ללכת בשבילי היער ולטבול במעין צלול. אז הגענו להישגים רבים, אבל הדרך עוד ארוכה. מערכת התכנון מאשרת תכניות לא סבירות שיעלו לכולנו ביוקר. בלי בדיקות מקיפות ובלי שקיפות, הם מאפשרים פגיעה אנושה בשטחים הפתוחים ובאיכות החיים שלנו כאן. בזמן שאנחנו נאבקים בכל הכלים שיש לציבור, גלגלי הכסף והאינטרסים ממשיכים להסתובב. לנו זה ברור - בנייה בהרי ירושלים היא בכייה לדורות. בנייה מחוץ לעיר לא רק תפגע בטבע שמקיף אותה, אלא גם תחליש את השכונות הוותיקות, תגדיל את התלות ברכב פרטי ולכן גם את הפקקים, וכל זה בלי סיבה טובה. לפי דוח עתודות קרקע מפורט מ-2019 יש מקום בתוך ירושלים לעוד 80 אלף יחידות דיור (!!). זה יותר ממה שירושלים צריכה ב-20 שנים הקרובות. במקום עוד שכונות מרוחקות שיחלישו את העיר, הפתרון הוא תכנון מאוזן והשקעה בעיר פנימה, תוך שמירה וטיפוח של הטבע שלצידה. אנחנו צריכים אותך איתנו. יצאנו למימון המונים בשביל לאפשר למאבק להמשיך לפעול בכל הכח, לצמוח ולהמשיך להשפיע בכל הרמות- הציבורית, הפוליטית והתכנונית. אם גם אתם רוצים לשמור על הרי ירושלים - אל תחכו למחר. תרמו עכשיו, שתפו ודברו על זה. כי רק יחד נציל את הרי ירושלים!


לדף הפרויקט: https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/88007


13 views0 comments
bottom of page