top of page

קמפיין הסברה לעידוד מעבר לכלים רב-פעמיים בגני הילדים

Updated: Oct 25, 2022

נותנים כלים לעתיד: המשרד להגנת הסביבה יצא היום (א') 21.10.2022 בקמפיין הסברה לעידוד מעבר לכלים רב-פעמיים בגני הילדים; המשרד תומך בהיקף של 45 מיליון שקל ב-150 רשויות מקומיות ברחבי המדינה וסייע לאלפי גנים לרכוש מדיחי כלים, שיחליפו שימוש בעשרות מיליוני כלים חד-פעמיים
המשרד להגנת הסביבה מוביל קמפיין חדש שמטרתו עידוד המעבר לכלים רב פעמיים בגני הילדים בישראל. מדובר במהלך משלים לקול קורא שהפיץ המשרד, שבמסגרתו מסייע המשרד בסכום של 45 מיליון שקל לרשויות מקומיות לרכוש מדיחי כלים לגני ילדים שבתחומן. הקמפיין, שהמשרד מבצע באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, עלה היום (א') ברדיו ובדיגיטל, והוא כולל פרסום לציבור הרחב וכן פרסום ממוקד עבור החברה הערבית והחרדית.

מאז החל מהלך התמיכות התקציביות בשנת 2021, סייע המשרד להגנת הסביבה לאלפי גני ילדים בכ-150 רשויות מקומיות לרכוש מדיחי כלים, מהלך שמוביל לחיסכון בשימוש של כ-100 מיליון פריטי פלסטיק חד-פעמיים. בנוסף, המהלך מלווה בימי עיון לצוות החינוכי, בנושא הפחתת פסולת, במטרה לרתום את הצוותים לשינוי הרצוי.

מלבד מפגע הפסולת המיידי הנוצר משימוש בפלסטיק חד-פעמי והנזקים הסביבתיים שלו, השימוש הרווח בכלים חד-פעמיים משריש את השימוש היום-יומי בהם כהתנהגות מקובלת עבור דורות שלמים של פעוטות וילדים אשר אוכלים בגני הילדים. משום כך, מהלך זה הוא בעל חשיבות חינוכית גבוהה. החינוך הסביבתי מקנה לילדים הרגלים נכונים של צריכה נבונה ואחראית. בנוסף, המהלך צפוי לקדם שוק של ספקים ונותני שירותי הסעדה המבוססים על שימוש בכלים רב פעמיים, ובכך להגדיל את ההיצע וההיתכנות של גופים נוספים לבצע שינוי ומעבר לצורת הסעדה זו.

הכנסת המדיחים לגני הילדים מצטרפת לשורת צעדים שמקדם המשרד להגנת הסביבה במטרה לגמול את הציבור הישראלי מכלים חד-פעמיים, כולל הטלת מס על ייצור ויבוא של כלים חד-פעמיים כדי להפחית את צריכתם, הרחבת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים, מימון מתקנים בחופי הים שיחליפו את ההרגל לכלים חד-פעמיים ועוד.


כל המידע והתמונות נלקחו מהדוברות של המשרד להגנת הסביבה

32 views0 comments

Recent Posts

See All

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "זוהי בשורה אדירה שתשנה את פני שוק הפסולת בישראל. המנגנון שפיתחנו, יחד עם משרד האוצר ועם רשות החשמל, הוא צעד משמעותי נוסף כחלק מפעולות המשרד לצמצום נפחי ההטמנה, שימוש י

bottom of page