top of page

תמונה אל תוך מצעד האקלים בתל אביב

"נלחמים למען העתיד שלנו", זהו הסלוגן המרכזי שהניע אלפי האנשים מכל הארץ להתכנס סמוך למוזיאון האומנות בת"א. שינוי אקלים הוא תחום קטן בחיינו שלא כולנו מייחסים אליו חשיבות רבה, אבל הוא ללא ספק יקבע את העתיד שלנו. הכחדה של חיות, גלי חום קיצוניים, גלי קור ושיטפונות, שריפת יערות. 4 סיבות מספיק חשובות שהוציאו אלפי אנשים אל הרחובות."אני גר בקריית שמונה והגעתי עד לכאן כדי להפגין נוכחות" כך אמר רועי סטודנט שנה שלישית לאקולוגיה במכללת תל חי. "אין דבר חשוב יותר מהעתיד שלנו". אם אנחנו תומכים באיכות הסביבה לבין אם לא, אי אפשר שלא להסכים איתו.


גם אי אפשר שלא להסכים עם האיחוד של אנשים שמשתייכים לקבוצות שונות שהניפו דגלים זה לא צד זו. במצעד נכחו ערבים ויהודים כאחד. להט"ב וחרדים, תלמידי בית ספר ומבוגרים, שהניפו דגלים והחזיקו שלטים יחדיו. פה יש לנו מטרה משותפת, להציל את כדור הארץ, כי אנחנו מבינים שאין לנו כדור ארץ אחר.


תמונות מלב המצעד:


צוות צילום: ליאור ערוסי ואלון קדם53 views0 comments
bottom of page