• Alon Kedem

מנקים את ישראל: תוכנית בהיקף של 150 מיליון ש"ח

Updated: Sep 27, 2020

37% מהפסולת שנמצאת בסביבה שלנו היא קופסאות ובדלי סיגריות. 18% פסולת עשויה מנייר. 13% פסולת של כלים חד-פעמיים. 32% של כל השאר. ישראל היא מדינה נפלאה אבל יש לנו לאיפה להשתפר. המשרד להגנת הסביבה יוצא עם פרויקט לאומי בסכום כולל של 150 מיליון ש"ח לשלוש שנים כדי לעזור לרשויות המקומיות לשמור על המרחב הציבורי. כדי לדעת עוד על התוכנית הלאומית, המצב של ישראל ולראות תמונות שהמשרד פרסם- הישארו לקרוא את הכתבה.ניקיון המרחב הציבורי משפיע על חיי כל תושבות ותושבי מדינת ישראל. רמת הניקיון מייצרת תחושת שייכות למקום, חוסן חברתי, מודעות סביבתית ואיכות חיים. המשרד להגנת הסביבה מודיע היום (ב')(1.6.2020)על תוכנית לאומית חדשה לניקיון המרחב הציבורי ברשויות המקומיות בישראל. הסיוע יינתן לרשויות המקומיות לצורך שיפור רמת הניקיון בשטחן.המשרד להגנת הסביבה מקדם תוכנית לאומית זו לטובת ניקיון הרשויות המקומיות בהתאם לכלי המדיניות המיושמים כבר כיום במדינות המערב. התוכנית כוללת מספר פעולות, ובראשן קביעת מדד לניקיון ולניטור ניקיון המרחב הציבורי, שכן חשיבות נושא הניקיון לתושבים הולכת ועולה.בנוסף, כוללת התכנית מתן כלים ותמיכה ברשויות המקומיות בפעולות לעידוד הניקיון ובתשתיות לטובת יצירת מרחב נקי; הגברת הפיקוח והאכיפה על משליכי פסולת במרחב הציבורי; והגדלת ההסברה והמודעות הציבורית לניקיון - ששיאם ביום הניקיון השנתי. בכוונת המשרד לפעול ביחד עם רשות הטבע והגנים להפיכת יום הניקיון לפעילות חינוכית משמעותית בשיתוף הציבור, להגדיל את המשאבים באופן ניכר, וכן להעלות את המודעות הציבורית לאורך כל השנה.


https://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx


140 views0 comments