• Alon Kedem

ישראל בקריאה לפעולה דחופה: שמירה על המגוון הביולוגי

במסגרת פסגת המנהיגים בעניין שימור המגוון הביולוגי: "יש צורך בהצבת יעדים גלובליים שאפתנים לשמירה על המגוון הביולוגי ועל שרותיו החיוניים לאדם". ישראל ביחד עם עוד 80 מדינות בעולם, עושות עוד צעד בהכרת החשיבות של השמירה על המגוון הביולוגי: בהמלצת שר החוץ ומשלחת ישראל באו"ם-הפסגה מתקיימת במקביל לכינוס העצרת ה-75 של האו"ם, אחרי שישראל, יחד עם עוד כ-80 מדינות, יצאו בקריאה לפעולה דחופה לשמירה על המגוון הביולוגי המהווה חלק מרכזי במשברים המשפיעים על כדור הארץ יחד עם משבר האקלים ומגיפת הקורונה.

מפגש הפסגה של מנהיגי העולם המתקיים בימים אלה במסגרת העצרת הכללית של האו"ם הוא הראשון אי-פעם בנושא טבע ומגוון ביולוגי, ונשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין יישא דברים לצד ראשי מדינות מובילות כמו הנסיך מוויילס, מלך ירדן, נשיאת הנציבות האירופית, נשיאי צרפת, אוסטריה, טורקיה ואחרים.

מפגש הפסגה של האו"ם בנושא שמירת הטבע מתקיים בעיצומן של שלושה משברים גלובליים שהאנושות לא ידעה כמותם: המשבר האקולוגי, המוביל להכחדה של מיליוני בעלי חיים; מגפת הקורונה, המובילה להשלכות חברתיות וכלכליות משמעותיות; ומשבר האקלים, שמאיים על עתידה של האנושות על פני כדור הארץ. משברים אלו מחדדים את הקשר בין הרס הטבע ופוטנציאל הפגיעה בבני אדם וממחישים לנו עד כמה האנושות תלויה בסביבה הטבעית ועד כמה הבאנו את כדור הארץ אל קצה גבול היכולת.

בנוסף, המשרד פועל לחיזוק המערכות האקולוגיות הייחודיות של ישראל, לשמירה על החי והצומח, לצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים ולמניעת חדירה של מינים פולשים הפוגעים במערכות האקולוגיות. אתרי הקינון של צבי הים בחולות מישור החוף, התור המצוי והשליו הנודד, הנשרים, מיני דגים הנמצאים בסיכון, נחלי ישראל, אתרי טבע עירוני, כל אלו ועוד ראויים להגנה שלנו.

המשרד להגנת הסביבה משקיע גם באתרי טבע ברשויות המקומיות ובאחרונה השיק את הקול קורא "סביבטבע" בהיקף של 5 מיליון שקל לתמיכה בנושא.

המטרה היא שבעוד עשור, ישראל תהיה במקום הרבה יותר טוב מבחינה סביבתית מאשר הייתה טרום משבר הקורונה. יהיו בישראל עוד שמורות טבע, עוד אתרי טבע עירוני, ומינים רבים של בעלי חיים וצמחים יוכלו לשגשג ולהשתקם ויוכלו לעבור ממקום למקום בבטחה. המערכות האקולוגיות המחוזקות של ישראל יתרמו גם לצמצום השפעות שינוי האקלים וישמשו כשכבת הגנה מפני חדירה של מזיקים ומחלות.


50 views0 comments