top of page

אפקט הקורנה, צדדים חיובים?

Updated: Mar 16, 2022

איטלקים זוכים לראות את התעלות העכורות והמזוהמות הרבה יותר בהירים ונקיים , הודים זוכים לנשום אוויר נקי יותר בדהלי וגם לראות את הרי הימלאיה ברורים יותר מי זה 30 שנה.

וישראלים? נתוני לווין מצביעים על ירידה משמעותית בזיהום האוויר בישראל + ירידה של 93% בכמות רעשי המטוסים + הפחתה בפליטת גזי החממה. מי אמר שאין צדדים חיובים לקורונה ? בונוס - חיות הבר זוכות להצצה נדירה בערים המוכרים לנו.
משרד לאיכות הסביבה מודיע כי לצד המשברים הגדולים שהקורונה מביאה איתה יש גם חדשות טובות, אפילו מאוד. כידוע לכולנו ירידה כל כך חדה נובעת בעיקר מתוך השבתת המשק. חוסר הרכבים בכבישים, המפעלים הסגורים ובעיקר הפסקת הטיסות מעל לראשנו. מובילה לירידה חדה בריכוז כמות מזהמי האוויר בישראל. ירידה של 30% בחנקן לעומת הממוצע היום של שנה שעברה. אוויר נקי יותר.


הנחיות הממשלה שנועדו בעיקר כדי לצמצם כל אפשרות למגע חברתי על מנת למנוע את התפשטות הקורונה, הובילו בהדרגה לצימום הפעילות של רכיבה בכבישים. בירושלים ירדה נסיעת הרכבים בכבישים בכ 50%, בגוש דן ב60% ובשרון ב85%. התוצאה של פחות רכבים בכבישים ופחות אנשים ברחובות הובילה ליציאה של חיות בר לתוך הערים המוכרות לנו.בנוסף, חברות תעופה מושבתות בנתב"ג וטיסות לא פעילות למעט טיסות דחופות כגון הבאת מסכות וכל מכשיר אחר כדי להתמודד עם נגיף הקורונה ביעילות רבה יותר, וכמובן להחזיר ישראלים שנתקעו במדינות כאלו ואחרות לארץ. הירידה הדרסטית של 93% בכמות הטיסות באופן ישיר גורמת להפחתת רעש של טיסות נוחתות בישובים הסמוכים לנתב"ג.מה שפוליטקאים ניסו לעשות ולא הצליחו, (או לא ניסו לעשות בכלל) - להוריד את כמות הזיהום האוויר בישראל. הצליח ווירוס אחד הצליח לעשות.


מקורות מכון דוידסון - זרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
89 views0 comments
bottom of page